Gullbrannakyrkan
Juni 2022

v. 22
5 10:00 Gudstjänst på Pingstdagen
Marita Karlsson, Gullbranna m.fl.
Kyrkkaffe
Med reservation för ändringar...
v. 23
6 10:00 Nationaldagen på Övraby kyrkoruin
Mer info
Bön, vittnesbörd och lovsång.
Arr: kyrkorna i Halmstad/ bönenätverket
8 on 19:00 Bibelstudie 📖 i Ankaret
Vårterminens sista
12 10:00 Gudstjänst med nattvard
"Personer i Bibeln - Sackaios"
Marita Karlsson, Gullbranna m.fl.
Kyrkkaffe
Församlingsmöte efter kyrkkaffet!
v. 26
30 to 18:00 Sommarkväll hos Karlén
Sven Jonssons gata 2C, Halmstad
Ta med egen picknick!