Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt
v. 22
2 10:00 Gudstjänst med nattvard
Expansion: "Bär sådan frukt som består"
Fredrik Lagerström m.fl.
Sång av Ann-Marie Skölde
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 23
5 on 19:00 Bibelstudie 📖 i Ankaret
Andens frukt - hur smakar den? Fredrik Lagerström m fl
Spara i din kalender
9 10:00 Friluftsgudstjänst vid grillplatsen
(i kyrkan vid regn ☔️)
Expansion: "Alla dagar"
Fredrik Lagerström m.fl.
Sång av "Vildmännen"
Kyrkkaffe
Spara i din kalender
v. 24
16 10:00 Cykelutflykt 34 km
Start vid Gullbrannagården kl. 10:00
Servicestation efter halva vägen
i Laholms missionshus, öppet från 11:00
även för dig som inte cyklar!
Fika - Information - Andakt
För mer info, kontakta Carola 070-674 22 99
eller Stefan 070-580 39 89
Spara i din kalender
v. 26
25 ti 10:00 Bibelstudie
Fredrik Lagerström
Plats: Bäckasalen
Spara i din kalender
27 to 10:00 Bibelstudie
Fredrik Lagerström
Plats: Bäckasalen
Spara i din kalender
29 10:00 Bibelstudie
Fredrik Lagerström
Plats: Bäckasalen
Spara i din kalender
30 10:00 Gudstjänst i Skeppet
Fredrik Lagerström predikar. Sång av Anna Maria och Samuel Toftgård.
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Juni 2024 Bläddra en månad framåt

collage_object.php.jpg

Alliansvägen 1
305 96 ELDSBERGA

info@gullbrannakyrkan.se
035-464 64

Sidan uppdaterad 2024-06-16