Historik

I folkmun kallas Gullbranna Frikyrkoförsamling för Gullbrannakyrkan och har funnits i byn sedan 1977, men är kommen ur Simlångsdalens Missionsförening som startade redan på 1950-talet. Det var i samband med att Gullbranna villasamhälle började utvecklas med åretruntbebyggelse under första delen av 70- talet, som en verksamhet för de yngsta i form av pyssel och barntimma tog sin form. Utifrån den verksamheten växte UV-scout och ett tonårsarbete fram. Barn- och ungdomsarbetet höll till i Mysstugan på Gullbrannagården, i Eldsberga kommunalhus samt Trönninge skola och vid enstaka tillfällen var det gudstjänst i Gullbrannakyrkan.
År 1979 beslutade Svenska Alliansmissionen, SAM, som är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i Sverige, att satsa på att utveckla ”pionjärarbetet” i Gullbrannaområdet. Till detta kallades en pastor som anställdes för att tillsammans med ungdomsledaren och ettåringar samt föreståndarparet på Gullbrannagården initiera och utveckla ett församlingsbyggararbete.
1981 ombildades församlingen till Gullbranna Frikyrkoförsamling efter att år 1977 ha haft namnet Alliansförsamlingen i Halmstads kommun.
Arbetet utvecklades och det bedrevs i olika former av pyssel, barnkör, scoutgrupper i Eldsberga, Trönninge och Gullbranna samt barn verksamhet i Simlångsdalens Missionshus. Ett stort gäng av tonåringar i området deltog i tonårsarbetet.
Vissa år deltog ett 70-tal scouter, ledarscouter och ledare i scoutläger och ”många” är de scouter och föräldrar som deltagit i olika ”familjehajker” och läger från områdena Trönninge, Eldsberga, Laxvik-Påarp och Gullbranna.

I församlingsbyggandet utvecklades arbetet med hemgrupp och en oerhört viktig del i utvecklingen var den strategiska flyttning som familjer och enskilda gjorde till området.
Genom detta växte församlingen samtidigt som både ungdomar och vuxna i området anslöt sig. Antalet växte med fem medlemmar från åtta till tretton medlemmar den 15 nov 1981.
Under denna tid utvecklades ett regelbundet gudstjänstfirande där man oftast möttes i Mysstugan. Endast i samband med familjegudstjänster höll man till i Gullbrannakyrkan.
Sportlovsresor anordnades och blev mycket populära. De var gemenskapsbyggande med scouter och deras familjer.
1986 till 1987 anordnades den första konfirmationsgruppen med 14 konfirmander och under de 24 åren som konfirmationsverksamheten har pågått är det många av bygdens ungdomar som deltagit i dessa grupper.
1988 startade församlingen tillsammans med Halmstads Kommun den föreningsdrivna fritidsgården "Snäckan". Detta skedde på initiativ utifrån ett engagemang från tonåringarna och föräldrarnas sida. Snäckan har sedan dess bedrivit sin verksamhet höst, vinter och vår.
Än idag tycker tonåringarna om att träffas på fritidsgården.

1995 fick Gullbranna Frikyrkoförsamling egna lokaler då Gullbrannakyrkan byggdes till med nuvarande församlingsvåning och den nya huvudentrén. Församlingens historia har sin naturliga koppling till Gullbrannagårdens historia och utveckling. Helt säkert är det så att under de år som ligger bakom har församlingens arbete i bygden fått vara en del i utvecklingen att man ser med stolthet i bygden på en verksamhet som bedrivs på Gullbrannagården. Som de olika delarna i ett ”tågvirke” är församlingen och Gullbrannagården historiskt sammanflätade.
Gullbrannakyrkan har under åren fått vara kyrkan ”mitt i byn”. Människor har kommit med sina barn för att döpas, människor har vigts och människor har begravts. Med människor runtomkring sig har församlingen ökat från sina ursprungliga åtta medlemmar till ett 50-tal medlemmar idag och där majoriteten bor i Gullbranna.

För Gullbrannakyrkan är enhet viktig. Därför samarbetar församlingen med flera andra kyrkor i omgivningen så som Svenska Kyrkan, Svenska Missionskyrkan, Frälsningsarmén, Pingstkyrkan med flera.
Ungdomsarbetet är fortfarande en viktig del inom församlingen och det syns i församlingens olika verksamheter. Öppna förskolan, Fritidsgården Snäckan och Stickcaféet är hjärtesaker och viktiga platser i mötet med människor.

Gullbrannakyrkan är en så kallas öppen frikyrka. Det vill säga en kyrka grundad av människor med en kristen tro, som med olika bakgrund och församlingar, samlades för att dela gemenskap och tro tillsammans.
Grunden finner vi tron på Jesus Kristus. Där förenas vi, alla olika individer med olika bakgrund och livssituation i gemenskap med varandra och vår Gud.

Oavsett vem du är kan du vara med och dela den tron och gemenskapen.
Vi firar gudstjänst tillsammans i kyrkan på Gullbrannagården varje söndag, om inget annat anges, och Du är varmt välkommen att dela den med oss!

collage_object.php.jpg

Alliansvägen 1
305 96 ELDSBERGA

info@gullbrannakyrkan.se
035-464 64

Sidan uppdaterad 2024-06-16