Gudstjänster

De flesta söndagar firar vi gudstjänst i Gullbrannakyrkan.

Se kalendern
Andakter och predikningar

Korsmedtext.jpg Vår kyrka är öppen för alla!

I gudstjänsten möts vi för att lära känna Jesus. Vi ber, sjunger, lyssnar på predikan och ibland firar vi nattvard. Efter gudstjänsten brukar vi ha kyrkkaffe (en enkel fika) där alla som deltagit i gudstjänsten är välkomna! I Gullbrannakyrkan utformas gudstjänsterna av dem som på olika sätt medverkar i gudstjänsten och det betyder att de kan vara olika utformade.

Sång och musik är viktigt i våra gudstjänster. I sången får vi uttrycka vår kärlek och bön till Gud och vi försöker variera sång och musik, så mycket vi kan. I varje gudstjänst ber vi för vår värld och för de behov som finns i vår församling och i samhället. Om du vill att vi ska be för dig i gudstjänsten så kan du maila till oss.
I gudstjänsten läser vi från Bibeln och vi får höra en predikan av församlingens pastor eller någon inbjuden talare. Bibeln handlar om Livet och är en fantastisk utgångspunkt just när du har tankar om mening och sammanhang. Bibeln är ingen lagbok, utan snarare Guds kärleksbrev till oss. Så läs och upptäck den, och lyssna till vad andra människor upptäcker i den!
Ibland firar vi nattvard i samband med gudstjänsten. I nattvarden påminner vi oss om Guds kärlek till oss, att Jesus dog för oss på ett kors Han tog alla våra fel och misstag på sig och han tog straffet för det vi hade gjort. Jesus besegrade döden och Han lever och finns mitt i vår gemenskap i dag. Alla som vill tro på Jesus är välkomna att vara med och ta del av brödet och vinet. Nattvarden påminner oss också om att vi som tror har gemenskap med varandra.
Varmt välkommen!

collage_object.php.jpg

Alliansvägen 1
305 96 ELDSBERGA

info@gullbrannakyrkan.se
035-464 64

Sidan uppdaterad 2024-05-16